پایگاه منابع کتابشناختی

ردیف

نام پایگاه

پوشش موضوعی

قالب منابع

نوع پایگاه

وضعیت دسترسی

وبسایت

1

کتابخانه ملی ایران

همه موضوعات

کتاب، مقاله، پایان‌نامه و ...

ملی

اطلاعات کتابشناختی/ رایگان

www.nlai.ir

2

کتابخانه مجلس شورای اسلامی ایران

همه موضوعات

کتاب، مقاله، پایان‌نامه و ...

ملی

اطلاعات کتابشناختی/ رایگان

www.dlib.ical.ir

3

پايگاه اطلاعرساني كتابخانههاي ايران

همه موضوعات

کتاب، مقاله، پایان‌نامه و ...

ملی

اطلاعات کتابشناختی/ رایگان

http://www.lib.ir/

 

پایگاه منابع اطلاعاتی دسترسی تمام متن فارسی (دسترسی آزاد)

ردیف

نام پایگاه

پوشش موضوعی

قالب منابع

نوع پایگاه

وضعیت دسترسی

وبسایت

1

پرتال جامع علوم انسانی

همه موضوعات

مجلات و مقالات فارسی

ملی

تمام متن/ رایگان

http://www.ensani.ir/

2

پایگاه اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی (SID)

همه موضوعات

مجلات و مجامع علمی

ملی

تمام متن/ رایگان

http://sid.ir/

3

پژوهشگاه علوم و فناوري اطلاعات ايران

همه موضوعات

پايان‌نامه‌ها، طرح‌هاي پژوهشي، همايش‌ها، مقاله‌‌ها و گزارش‌هاي دولتي توليد شده در داخل كشور

ملی

تمام متن/

رایگان

https://ganj.irandoc.ac.ir/

پایگاه منابع اطلاعاتی دسترسی تمام متن فارسی (دارای حق اشتراک)

ردیف

نام پایگاه

پوشش موضوعی

قالب منابع

نوع پایگاه

وضعیت دسترسی

وبسایت

1

پایگاه مجلات تخصصی نور (نورمگز)

علوم انسانی و اسلامی

مجلات تخصصی تمامی حوزه‌های علوم اسلامی و انسانی

ملی

تمام متن/

دارای حق اشتراک

http://www.noormags.com

2

بانک اطلاعات نشریات کشور (مگیران)

همه موضوعات

مجلات علمی، روزنامه و ...

ملی

تمام متن/

دارای حق اشتراک

http://magiran.com/

3

مرکز منطقه‌ای اطلاع‌رسانی علوم و فناوری (شیراز)

همه موضوعات

کتاب و مقاله

ملی

تمام متن/

دارای حق اشتراک

https://ricest.ac.ir/

4

مرجع دانش(civilica)

همه موضوعات

كليه رشتههاي علوم، مقالات کنفرانس و ...

ملی

تمام متن/

دارای حق اشتراک

 

https://www.civilica.com/

 

 

 

5

کتابخانه دیجیتال نور

همه موضوعات

پايگاه كتابخانه‌اي علوم اسلامي

ملی

دارای حق اشتراک

https://www.noorlib.ir/

6

موتور جستجوی علم نت

همه موضوعات

موتور جستجوی علمی

ملی

رایگان

http://elmnet.ir/

7

Elearnica

 

 

 

 

http://elearnica.ir/

8

ایران پیپر

 

 

 

 

https://iranpaper.ir/

9

پیپرهاب

 

 

 

 

https://paperhub.ir/

10

فری ساینس

 

 

 

 

https://freescience.ir/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سامانه نشریات

1

پرتال نشریات علمی

https://journals.msrt.ir/

2

سامانه نشر مجلات علمی دانشگاه تهران

https://journals.ut.ac.ir/

3

سامانه نشریات دانشگاه آزاد اسلامی

http://journals.iau.ir/

4

سامانه مدیریت نشریات علمی شیراز

http://journals.shirazu.ac.ir/

5

سامانه مدیریت نشریات علمی دانشگاه امام صادق (ع)

http://journals.isu.ac.ir/

6

سامانه پایان نامه دانشگاه اصفهان

http://thesisdl.ui.ac.ir/

7

سامانه نشریات دانشگاه علامه طباطبایی

http://journals.atu.ac.ir/

8

سامانه نشریات دانشگاه فردوسی مشهد

http://jm.um.ac.ir/

9

سامانه نشریات دانشگاه فرهنگیان

http://journals.cfu.ac.ir/

10

سامانه نشریات دانشگاه قم

http://journals.qom.ac.ir/

11

سامانه نشریات جامعه‌المصطفی العالمیه

http://journals.miu.ac.ir/

12

سامانه نشریات دانشگاه بین‌المللی امام خمینی(ره)

http://journals.ikiu.ac.ir/

 

 

 

 

 

 

 

کلیدواژه‌ها: Islamic Jurisprudence و Principles of law

 

پایگاه‌های اطلاعاتی لاتین

ردیف

نام پایگاه

پوشش موضوعی

قالب منابع

نوع پایگاه

وضعیت دسترسی

وبسایت

1

Doaj

Directory of Open Access  Journals

راهنماي مجلات رايگان لاتين تحت وب

همه موضوعات

مجلات

بین المللی

رایگان

http://doaj.org/

راهنمای مجلات دسترسی آزاد  (DOAJ)، پایگاهی برای نمایه‌سازی مجلاتی است که مقالات خود را به صورت رایگان در اختیار خوانندگان قرار می دهد. این پایگاه اطلاعاتی بیش از 10000 مجله دسترسی آزاد را را در زمینه های موضوعی علم، فناوری، پزشکی، علوم اجتماعی و علوم انسانی را پوشش می دهد.

2

Oatd

Open Access Theses and Dissertations

همه موضوعات

پایان نامه

بین المللی

رایگان

https://oatd.org

هدف از ایجاد این پایگاه اطلاعاتی جستجو در میان پایان نامه های سراسر جهان است. در این پایگاه اطلاعات پایان نامه ها از بیش از 1000 دانشگاه و موسسات تحقیقاتی در سراسر دنیا قابل جستجو می باشد.

3

Proquest

همه موضوعات

پایان‌نامه‌ها

بین المللی

رایگان

http://pqdtopen.proquest.com/

پایگاه پایان‌نامه‌های رایگان

4

heinOnline

حقوق

-

بین‌المللی

دارای اشتراک

https://home.heinonline.org/

5

Almanhal

علوم انسانی، حقوق

-

بین‌المللی

دارای اشتراک

https://platform.almanhal.com/

6

Dalloz

زبان فرانسوی

حقوق

 

 

دارای اشتراک

https://www.dalloz.fr/

7

Oxford Public International Law

حقوق

 

 

دارای اشتراک

https://opil.ouplaw.com/home/OXIO

9

Encyclopaedia of Islam

 

 

 

 

https://referenceworks.brillonline.com/browse/encyclopaedia-of-islam-2

10

Dart

همه موضوعات

پایان‌نامه‌ها

بین المللی

رایگان

http://www.dart-europe.eu/basic-search.php

11

Ethos

همه موضوعات

پایان‌نامه‌ها

بین المللی

رایگان

http://ethos.bl.uk

12

Narcis

همه موضوعات

پایان‌نامه‌ها

بین المللی

رایگان

http://www.narcis.nl/

13

Netd

همه موضوعات

پایان‌نامه‌ها

بین المللی

رایگان

http://www.netd.ac.za/

14

Questia

همه موضوعات

کتاب‌ها و مقاله‌های الکترونیکی

بین المللی

رایگان

https://www.questia.com/

15

Baen

همه موضوعات

کتاب‌های الکترونیکی

بین المللی

رایگان

http://www.baen.com/

16

BookYard

همه موضوعات

کتاب‌های الکترونیکی

بین المللی

رایگان

http://www.bookyards.com/

17

CaltechBook

همه موضوعات

کتاب‌های الکترونیکی

بین المللی

رایگان

http://caltechbook.library.caltech.edu/view/subject

18

CDL

همه موضوعات

کتاب‌های الکترونیکی

بین المللی

رایگان

https://publishing.cdlib.org/

19

E-Library

همه موضوعات

کتاب‌های الکترونیکی

بین المللی

رایگان

http://e-library.net/free-ebook.htm

20

Flazx

همه موضوعات

کتاب‌های الکترونیکی

بین المللی

رایگان

http://www.flazx.us/

21

FreeBook

همه موضوعات

کتاب‌های الکترونیکی

بین المللی

رایگان

http://www.free-ebooks.net/

22

FreeTech

همه موضوعات

کتاب‌های الکترونیکی

بین المللی

رایگان

http://www.freetechbooks.com/

23

Gat

همه موضوعات

کتاب‌های الکترونیکی

بین المللی

رایگان

http://www.getfreeebooks.com/

24

GenLib

همه موضوعات

کتاب‌های الکترونیکی

بین المللی

رایگان

http://gen.lib.rus.ec/

25

LibDl

همه موضوعات

کتاب‌های الکترونیکی

بین المللی

رایگان

http://libdl.ir/

26

ManyBook

همه موضوعات

کتاب‌های الکترونیکی

بین المللی

رایگان

https://manybooks.net

27

OnlinFree

همه موضوعات

کتاب‌های الکترونیکی

بین المللی

رایگان

http://www.onlinefreeebooks.net/

28

Palmn

همه موضوعات

کتاب‌های الکترونیکی

بین المللی

رایگان

https://palmm.fcla.edu

29

Planete

همه موضوعات

کتاب‌های الکترونیکی

بین المللی

رایگان

http://www.planetebook.com/

30

Core

همه موضوعات

مجلات

بین المللی

رایگان

https://core.ac.uk/

31

Knowledge-E

همه موضوعات

مقالات کنفرانس‌ها و نشریات نالج‌ای

بین المللی

رایگان

http://www.knepublishing.com/

32

Dspace

همه موضوعات

مقالات لاتين

بین المللی

رایگان

http://dspace.library.drexel.edu/

33

شبكه تحقيقات علوم اجتماعي

همه موضوعات

مقالات لاتين

بین المللی

رایگان

http://www.ssrn.com/en/

34

مجله الكترونيكي علمي و بين الملليScientia Iranica

همه موضوعات

مقالات لاتين

بین المللی

رایگان

http://www.scientiairanica.com/

35

Eric

همه موضوعات

مقالات لاتين  در حوزه علوم تربيتي و روانشناسي

بین المللی

رایگان

https://eric.ed.gov

36

Pubmed

همه موضوعات

مقالات لاتين در زمينه علوم زيستي و پزشكي

بین المللی

رایگان

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed

37

Iranian Polymer Journal

همه موضوعات

مقالات لاتين

ملی/بین المللی

رایگان

http://journal.ippi.ac.ir/

38

Semantic Scholar 

همه موضوعات

مقالات

بین المللی

رایگان

https://www.semanticscholar.org/

39

Google Scholar

همه موضوعات

مجلات و طرح‌های پژوهشی

بین المللی

رایگان

https://scholar.google.com/